RIBOLOV - DISCOVER BIHAĆ

Bosanski English Deutsch

OPUŠTANJE NA UNI UZ DISCOVER BIHAĆ

OPUŠTANJE NA UNI UZ DISCOVER BIHAĆ


Slobodno vrijeme vašeg boravka u našem centru možete upotpuniti ribolovom na rijeci Uni. U Nacionalnom parku Una postoje 4 ribolovna revira, a naš centar je unutar jednog od njih.

Uspostavljeni ribolovni reviri u Nacionalnom parku Una


Uspostavljeni ribolovni reviri u Nacionalnom parku Una

Na određenim dijelovima rijeka Una i Unac organizirani su ribolovni reviri i to:

- dva revira za mušičarenje - fly fishing

- dva revira za ribolov metodom varaličarenja (blinker i leptirica) i metodom vodene kuglice sa umjetnom mušicom

- jedan kombinovani revir gdje je moguć ribolov mušičarenjem (fly fishing-om) i metodom vodene kuglice sa tri suhe muhe

Novom regulacijom ribolovnog režima stvoreni su uvjeti za daljnju popularizaciju ovog sporta na ove dvije rijeke, a posebno ističemo spajanje ranija dva revira za mušičarenje koji sad predstavljaju jedan i u regionu jedinstven ribolovni revir, a to su:

- Revir 1 za fly fishing (mušičarenje) Martin Brod - Kulen-Vakuf u dužini od 12 kilometara


- Kombinovani revir 1A "Palučci" u dužini od 3 km (fly fishing + ribolov sa vodenom kuglicom i 3 suhe mušice)


- Revir 3 za fly fishing (mušičarenje) Bjelila - Loskun u dužini od 3,5 kilometara


Uspostavljena su dva nova revira gdje je dozvoljen ribolov metodom varaličarenja sa umjetnim mamcem i ribolova sa vodenom kuglicom uz maksimalno 3 suhe mušice i to:

- Ribolovni revir 2 Ćelije - Klisa u dužini od 14,5 kilometara


- Ribolovni revir 4 Dvoslap u dužini od 5,7 kilometara


Najviše zastupljene vrste u pomenutim revirima su:

- potočna pastrmka /Salmo trutta/ koja se lovi u periodu 1. 3. - 30. 9.


- lipljen /Thymallus thymallus/ koja se lovi u periodu 1. 5. - 30. 9.


- Više o ribolovu unutar Nacionalnog parka Una možete naći na: www.nationalpark-una.ba